Neighbourly

/blog/woningcorporaties-op-zoek-naar-nieuwe-manieren-om-leefbaarheid-te-stimuleren

Woningcorporaties op zoek naar nieuwe manieren om leefbaarheid te stimuleren

11 april 2016
Vorige week was het precies zes jaar geleden dat de Vogelaarwijken werden geïntroduceerd. Een van de bekendste, maar desalniettemin gefaalde, nationale initiatieven om de leefbaarheid in buitenwijken van grote steden te verbeteren. Uit recent onderzoek van de TU Delft blijkt dat de overheden, en zeker niet de nationale overheid, bepaald niet de logische instantie is om leefbaarheid in deze wijken te vergroten. Stakeholders die van vanuit de natuurlijke rol veel hechter met lokale gemeenschappen verbonden zijn, zijn woningbouwcorporaties. Hun inzet voor de leefbaarheid is voor het onderzoek dan ook veel effectiever.

Beperkte mogelijkheden
Woningcorporaties hebben het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad. Los van alle aandacht in de politiek en media voor smeuïge schandalen, werd ook het takenpakket door de minister teruggebracht naar de basis. Corporaties zouden zich niet meer bezig moeten houden met randzaken als het groen in de wijk of de sociale veiligheid, maar enkel nog aandacht besteden aan het verhuren van betaalbare woningen.

Ook over die functie is minister Blok duidelijk: werken aan leefbaarheid mag, maar met mate. En misschien wel belangrijker: corporaties mogen geen eigen activiteiten ontplooien, maar enkel particuliere of charitatieve initiatieven steunen. Tegelijkertijd laat het Delftse onderzoek zien de corporaties wel een belangrijke rol hebben in het verbeteren van de leefbaarheid. Juist corporatiewoningen bevinden zich vaak in de minder goede wijken.

Nieuwe middelen voor optimale effectiviteit
Corporaties moeten dus op zoek naar manieren om de middelen die ze nog kunnen inzetten ter stimulans van de leefbaarheid in de eigen wijken zo effectief mogelijk te verdelen. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat de projecten zin hebben, of ergens over gaan, ze moeten ook gedragen worden door een groot deel van de buurt om echt impact te kunnen hebben.

Betrekken van de bewoners in de wijk en het inzetten van de beschikbare middelen zo effectief mogelijk maken. Dat is voor corporaties het devies als het gaat om investeringen in de leefbaarheid.

We dagen de corporaties graag uit Neighbourly in te zetten om gemakkelijk in contact te komen met een groot aantal projecten in hun buurten en samen met bewoners een betere leefbaarheid te realiseren.

rotterdam