Neighbourly

/blog/winning-by-giving

Winning by Giving

27 juni 2016
Mensen zoeken merken die hun waarde ondersteunen, die shared value nastreven! Een win-win situatie voor alle partijen!
Tijdens het Winning by Giving event op 3 september 2015 in Utrecht was de eindconclusie: "Je kunt alleen een sterk merk creëren als de klant (als mens) zelf de kans krijgt om bij te dragen aan de waardecreatie".

Impact!
Wanneer je mensen, bedrijven en projecten bij elkaar brengt kan er iets veranderen! Wanneer je iets wilt veranderen dan kan dat alleen door de verbinding met elkaar aan te gaan.


Life is local
Ondanks een wereldwijde verbondenheid speelt het leven zich toch vooral lokaal af! Voor merken die wereldwijd actief zijn ligt hier een nieuwe kans. Aansluiting vinden bij lokale ondernemingen en initiatieven. Alleen dan creëer je inpact!


Header_winning_by_giving_copy_png