Neighbourly

/blog/waterbedrijven-volg-het-britse-voorbeeld-omarm-de-klant

Waterbedrijven, volg het Britse voorbeeld: omarm de klant

24 mei 2016
In Nederland hoeven kraanwaterleveranciers niet met elkaar te concurreren om leveringsgebied of consument. Daarom is voor de gemiddelde afnemer het invullen van de watermeterstand jaarlijks het enige werkelijke contact dat men heeft met de producent. Los van het kraanwater dat elke dag gewoon uit de kraan komt uiteraard. Die afstand tussen consument en producent is opvallend. Water is een van de meest basale producten, waar eenieder elke dag gebruik van maakt. Toch weten we nauwelijks waar ons kraanwater vandaan komt.

Eerder beschreven we al dat voor Waterschappen, de overheidsinstanties die vooral zorg dragen voor zuivering van afvalwater en veilige dijken, veel te halen is bij het betrekken van lokale gemeenschappen bij hun bezigheden. Kraanwaterbedrijven bevinden zich aan de andere kant van de watermarkt. Toch is ook voor hen contact met de gemeenschappen die ze bedienen belangrijk.

In het Verenigd Koninkrijk, waar de watermarkt grotendeels vergelijkbaar is ingericht, lukt het bedrijven om tussen de lokale bevolking te staan. Een van de twaalf grote Britse waterbedrijven, Wessex Water, gebruikt Neighbourly voor het stimuleren van lokale projecten op het gebied van water. Een van de projecten waaraan Wessex Water is verbonden werkt samen met de lokale bevolking aan de waterkwaliteit en visstand in een van de havens van het verzorgingsgebied. Daarmee wordt het merk Wessex Water direct verbonden aan iets dat voor de lokale gemeenschap heel tastbaar en belangrijk is.

In Nederland blijft deze band tussen waterbedrijf en lokale consument nog uit. Bedrijven als Vitens, met het grootste leveringsgebied, werken wel aan de betrokkenheid van hun klanten. Waterweken en open dagen worden georganiseerd, maar daarbij komt het nog te veel van een kant. Echte betrokkenheid ontstaat pas wanneer lokale gemeenschappen en waterbedrijven samen werken aan projecten met een hoog profiel en grote zichtbaarheid. Dan zal ook de rol die deze bedrijven spelen voor de gemiddelde consument veel tastbaarder en zichtbaarder worden.

Neighbourly biedt het perfecte platform om bedrijven te koppelen aan projecten en organisaties op lokaal niveau. In het Verenigd Koninkrijk deden we dat dus al voor Wessex Water en Marks en Spencer, en in Nederland onder andere voor Starbucks. Met het sociale platform kunnen bedrijven contact maken met hun consument, en andersom is de grote waterproducent zo veel bereikbaarder voor lokale gemeenschappen.

waterkraan