Neighbourly

/blog/wat-kunnen-kleinere-bedrijven-leren-van-grote-bedrijven-op-het-gebied-van-mvo

Wat kunnen kleinere bedrijven leren van grote bedrijven op het gebied van MVO?

2 februari 2016
Steeds vaker zien bedrijven de meerwaarde in van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Steeds vaker, maar zeker nog niet vaak genoeg. Vooral het MKB vindt het lastig om aandacht te genereren voor hun MVO strategie. Dit ondanks het feit dat MVO juist een laagdrempelige én goedkope manier zou kunnen zijn om met potentiële  klanten in contact te komen en blijven.

MVO werkt voor grote bedrijven
Als we kijken naar bedrijven die het MKB-label ruimschoots overstijgen, wordt een heel ander beeld zichtbaar. Bij ondernemingen die in de Amerikaanse Fortune-500 lijst zijn opgenomen, is het besef dat MVO een wezenlijke bijdrage kan leveren aan bedrijfsdoelstellingen sterk aanwezig. De meerwaarde van een echte MVO strategie is vooral zichtbaar op het gebied van het behalen groeidoelstellingen.

Unilever als voorbeeld
Het deels Nederlandse Unilever is een van die grote spelers die steeds sterker inzet op duurzame ontwikkeling. “In een wereld van toenemende sociale ongelijkheid, een groeiende bevolking, en uitdagingen op het gebied van ontwikkeling en klimaatverandering, is het duidelijk dat het noodzakelijk is voor bedrijven om zich aan te passen. Daar liggen dan ook voordelen en kansen,” aldus Unilever CEO Paul Polman. Tegelijkertijd maakt hij bekend dat de Unilever-merken die een maatschappelijk verantwoord doel nastreven twee keer zo hard groeien als de rest.

Project ROI
De woorden van Polman worden gestaafd door een recent gepubliceerd rapport van Project ROI. Daarin wordt ingegaan op de waarde van MVO voor bedrijven. Een goed opgezet programma kan volgens de onderzoekers een significante winststijging van 20 procent opleveren. Daar bovenop komt nog een stijging in marktwaarde van ongeveer 5 procent. Een voorwaarde daarbij is wel dat iedereen de MVO strategie omarmt. Niet alleen de afdeling MVO, maar iedereen. Van werknemer tot aandeelhouder en van werkgever tot klant, alle stakeholders moeten de inspanningen steunen om het optimale resultaat te bereiken.

Wat kunnen kleinere bedrijven leren?
Voor zowel de grote jongens als de bedrijven in het MKB-segment is de verbondenheid met lokale gemeenschappen, en het opnemen van maatschappelijke projecten in de marketingstrategie dus een uitgelezen kans om merken te laten floreren en marktwaarde te doen stijgen. MKB bedrijven kunnen leren van de grote bedrijven op het gebied van MVO strategie en marketing, maar hebben daarboven het voordeel dat zij vaak wel verankerd zijn in de lokale omgeving.

Juist met behulp van die lokale aanwezigheid kunnen ondernemingen de afstand tussen het bedrijf en de klant verkleinen. En dat kan uiteindelijk de winst- en waarderingsstijging opleveren. MVO: een kans voor iedereen.

blogfoto