Neighbourly

/blog/succesvol-voedselverspilling-bij-supermarkten-aanpakken-in-5-stappen

Succesvol voedselverspilling bij supermarkten aanpakken in 5 stappen

17 februari 2016
Eind vorig jaar nam het Franse parlement unaniem een wet aan die moet leiden tot een significante vermindering van de voedselverspilling bij Franse supermarkten. Deze wet verplicht Franse supermarkten open en transparant te communiceren hoeveel voedsel ze jaarlijks weggooien, en zelfs om contracten af te sluiten met lokale goede doelen om overtollig voedsel te distribueren. Deze Franse poging heeft ook in Nederland een nieuwe impuls aan het debat over voedselverspilling gegeven. Hoewel de Nederlandse overheid (nog) niets ziet in een soortgelijke maatregel, stimuleert ze bedrijven wel om actie te ondernemen.

Wereldwijd wordt een derde van het voedsel weggegooid. In Nederland is dat nog meer, ongeveer de helft van het geproduceerde eten verdwijnt, ongebruikt, regelrecht in de prullenbak. Dat betekent dat voor ongeveer 4,4 miljard euro eten wordt weggegooid. De helft daarvan wordt al weggegooid voordat het ooit bij de consument in de koelkast heeft gelegen.

De uitdaging waar we voor staan is hoe we een significante reductie van voedselverspilling kunnen bereiken. Dat kan alleen worden gerealiseerd door samen te werken: zowel de consument, de overheid als het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven (en dan specifiek de supermarkten) kunnen juist nu het moment aangrijpen om in 5 stappen een bijdrage te leveren aan het aanpakken van voedselverspilling.

Stap 1: Straal ambitie uit


Het is belangrijk dat de ambitie om voedselverspilling terug te dringen gedragen wordt door zowel het hogere management als de medewerkers op de vloer en dat consumenten die ambitie delen. Daarvoor is het essentieel dat de ambitie wordt uitgesproken door het management en de tools aangereikt worden om actief iets tegen voedselverspilling te kunnen doen.

Stap 2: Zoek de samenwerking


Het probleem van voedselverspilling ligt niet alleen bij een individueel bedrijf of een individueel productieproces. De gehele voedselindustrie heeft een aandeel in het terugdringen van het probleem. Supermarkten moeten daarom niet alleen binnen de muren van hun eigen concern handelen, maar de verbinding te zoeken. Daarmee kunnen bovendien de kosten gedrukt worden en de voordelen geoptimaliseerd.

Stap 3: Stimuleer grassroots-activisme


Nadat het initiatief vanuit het management van supermarkten is ingezet, is het tijd voor het activeren van zowel de lokale gemeenschappen als de rest van de medewerkers van het bedrijf. Dat zijn immers de groepen die uiteindelijk de vermindering moeten gaan uitvoeren. Het, zonder wetgeving, toch rapporteren wat je als bedrijf doet aan voedselverspilling en het rapporteren daarop ondersteunt dit grassroots-activisme.

Stap 4: Zoek lokale partners


Zeker op korte termijn is het volledig uitbannen van voedselverspilling onmogelijk. Wel kan overtollig voedsel worden ingezet voor lokale goede doelen als de voedselbank, maar ook voor kookscholen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, sportkantines en gaarkeukens. Een brede verdeling van het overtollige voedsel naar lokale projecten stimuleert het draagvlak binnen de gemeenschap. En voor de verspreiding van het voedsel over veel verschillende projecten en het beperken van de logistieke uitdagingen, is betrokkenheid van de mensen in de gemeenschap nodig. Zij kunnen projecten aandragen en met vrijwilligers voor een deel de logistiek zorgen.

Stap 5: Betrek de gemeenschap


Wanneer de juiste richting is ingeslagen is het als bedrijf ook belangrijk de vruchten van de samenwerking te plukken. Verbindt de lokale gemeenschap aan je supermarkt en vergroot de tevredenheid van je klant. De betrokkenheid die uiteindelijk tussen de gemeenschap en de supermarkt ontstaat is natuurlijk ook economisch interessant.

2016 is het jaar


Steeds meer bedrijven in de voedselketen, en dus ook supermarkten, werken aan plannen voor het verminderen van verspilling. Daarmee lijkt 2016 een omslagpunt te worden. Wanneer genoeg producenten en retailers immers stappen zetten op het gebied van voedselverspilling, kan de concurrentie zich het niet veroorloven om achter te blijven. Dat momentum wordt versterkt door de interactieve tools die beschikbaar zijn om voedselverspilling aan te pakken.

NBRLY Food is zo’n tool en staat klaar om te bouwen aan een verspillingsvrije voedselsector.. Doe mee en laat zien dat significant voedselverspilling tegengaan mogelijk is.

Meer info: bekijk deze (Engelstalige) video over NBRLY Food.
foodblog_XC2