Neighbourly

/blog/politieke-partijen-over-een-leefbaardere-samenleving

Politieke partijen over een leefbaardere samenleving

1 maart 2017


man_met_koffiebeker


De discussie over waar we met Nederland heen willen is een belangrijk onderwerp deze campagne, maar het lukt partijen niet daar concrete plannen voor op tafel te leggen.

Wij zeggen: investeer lokaal! Geef buurten de ruimte zelf aan leefbaarheid te werken.  

 

Over een maand trekt Nederland naar de stembus. De campagne focust zich dit jaar meer dan vier jaar geleden op immateriële thema’s. Onder meer gesterkt door de vluchtelingendiscussie die twee jaar geleden de kop opstak, wordt er eindeloos gesproken over in wat voor een land we willen leven. Opvallend is dat het niet langer een onderwerp is voor de confessionele partijen, maar dat ook bijvoorbeeld de PvdA en de VVD zich nadrukkelijk in deze discussie mengen. Dat kwam bij uitstek tot uiting in de ‘brief’ van VVD-lijsttrekker Mark Rutte in een aantal grote kranten. 

 

Burgers nemen zelf het initiatief 

Waar in het debat vooralsnog minder aandacht aan wordt geschonken is hoe partijen in de praktijk naar een leefbaardere samenleving toe willen. Onze stelling is dat het investeren in buurten en gemeenschappen daarin cruciaal is. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen om de leefbaarheid in wijken en buurten te vergroten.  

Deze initiatieven leunen niet op aansturing van landelijke of plaatselijke overheden. Toch kunnen gemeenten en het rijk veel betekenen, door flexibel om te gaan met voorschriften en regelgeving. In een uitzending van Nieuwsuur werden twee van die initiatieven uitgelicht, waarbij uitstekende samenwerking tussen overheid en burgers leidt tot mooie projecten die onafhankelijk van belastinggeld kunnen functioneren.  

 

Op zijn best blijven de verkiezingsprogramma’s vaag 

In de verkiezingsprogramma’s van de grote partijeni wordt maar mondjesmaat ingegaan op de praktische kant van het samenlevingsdebat. Door partijen ter rechterzijde van het CDA wordt in het geheel niet gerept over hoe een leefbaardere samenleving in buurten en wijken tot stand kan komen. Het CDA zelf onderstreept de stelling dat investeren in buurten leidt tot een leefbaardere samenleving, en stelt dat “politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief”. Een concreet voorbeeld van hoe de partij beoogt die erkenning te vergroten ontbreekt. 

 

Andere partijen hebben uiteenlopende prioriteiten. De Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, koppelt een verbonden buurt in haar programma direct met een sterke publieke sector, en stelt voor om 100.000 nieuwe banen te scheppen voor klassenassistenten, conducteurs en andere publieke functies. Dat het verder onduidelijk is hoe een grotere overheid leidt tot meer verbondenheid in buurten en wijken blijft onbenoemd. GroenLinks kiest een ander uitgangspunt. Gemeenten spelen een hoofdrol bij het leefbaar houden van buurten: “De overheid maakt afspraken met gemeenten om investeringen […] te bestemmen voor kwetsbare wijken.” Voor de SP zijn het niet de gemeenten maar de woningbouwcorporaties die het werk moeten opknappen. Hoewel GroenLinks en de SP wel met concrete plannen komen, wordt de meerwaarde van het grassroots-initiatief daarin genegeerd, en krijgen burgers niet de rol die ze verdienen. 

 

Gemiste kans 

In een verkiezingstijd die voor een groot deel gaat over de vraag in welk land wij, als kiezers, willen wonen, missen partijen een opgelegde kans. Ze zien niet hoe ze de energie die in buurten bestaat kunnen omzetten in maatschappelijke winst. Plaatselijke initiatieven kunnen een veel grotere rol spelen in de leefbaarheid van kleine dorpskernen, middelgrote woongemeentes, of de vier grote steden.  


Laten we investeren in lokale initiatieven, weg van de discussie. Burgers in actie, gericht op concrete doelen.