Neighbourly

/blog/mvo-meer-rapporteren-of-participeren

MVO: meer rapporteren of participeren?

2 maart 2016
Bedrijven kunnen een prima MVO strategie hebben, maar wat is de werkelijke impact van de organisatie op de maatschappij? Door structureel te meten, de resultaten vast te leggen in rapporten en transparantiebenchmarks, sustainability indexes te publiceren kunnen wij de sociale impact tastbaarder maken. Maar wij kunnen ook samen met klanten en medewerkers impact creëren in de buurt waar zij wonen en hun verhaal vertellen.

Duurzaamheidbeleid
Veel stakeholders hebben belang bij uw duurzaamheidsbeleid. MVO begint bij een duidelijke engagement van het topmanagement in een organisatie. Gedragscodes en KPI’s worden opgesteld om heldere doelen te formuleren. Transparantie wordt vertaald in verplichtingen tot rapportages en benchmark onderzoeken.

Het is toe te juichen dat duurzaamheidsambities worden vastgelegd in KPI’s. KPI’s maken het beleid van organisaties meetbaar en zijn dus prima geschikt om te bepalen of de doelstellingen van het beleid gehaald worden en of het nodig is bij te sturen. Maar deze KPI’s moeten geen eigen leven gaan leiden. Zware rapportage verplichtingen zijn vaak een administratieve nachtmerrie. Bij MVO bestaat het gevaar dat we in een reporting trap vallen en het beleid inzake duurzaamheid verwordt tot het afvinken van checklists en er minder tijd is voor de inhoud.

De transparantiebenchmark of purpose branding?
De plaats op de ranklijst van de Down Jones Sustainability Indexes is zeker belangrijk en een transparante vergelijking in het jaarlijkse Transparantiebenchmark onderzoek ook. Voor investeerders en overheden is een mooie plaats op de ranklijsten voor een bedrijf zeker interessant, bij medewerkers kan het een trots gevoel opwekken maar bij klanten is het positieve effect vaak minder duidelijk. Men kan zich oprecht afvragen wat de impact is van AkzoNobel’s (op zich mooie) eerste plaats in het transparantiebenchmark onderzoek op klanten en medewerkers.

Transparantie over MVO zou ook de drijvende kracht kunnen zijn achter waarde creatie in een organisatie. Steeds meer mensen, zeker de generatie Millennials, willen bijdragen aan een betere wereld en kiezen voor merken die betrokken zijn bij de omgeving waarin zij opereren. ‘Purpose branding’ past uitstekend bij thema’s als transparant, duurzaam en verantwoord. Merken kunnen maatschappelijk en financiële waarde creëren door betrokken te zijn met mensen en hun omgeving.

Participatie is de 5de P
De vraag is wat de beste manier is om de inspanning van organisaties om te zetten in actie. Hoe zetten wij ‘purpose branding’ om in concrete acties? De oplossing ligt in de ‘P’ van Participatie. De Rabobank gaat bijvoorbeeld de dialoog aan met grote klanten aan de hand van een klantfoto, die de duurzaamheid van een klant bij de kredietverlening in kaart brengt. Participatie kan ook op een andere manier worden ingevuld. Zo helpt Neighbourly bijvoorbeeld winkels om overtollig voedsel te herverdelen aan lokale goede doelen als voedselbanken, lokale gaarkeukens en kookscholen. Mensen in de gemeenschap helpen mee en kunnen projecten aandragen. Ook door samen met medewerkers in lokale projecten te participeren realiseren zij impact in de leefomgeving van klanten. Het bedrijf of merk verbindt zich aan de klant en de betrokkenheid creëert een maatschappelijke en financiële waarde.

De toekomst van MVO
Waar gaan wij de komende tijd de nadruk opleggen in het MVO beleid? Wordt de ranking op een duurzaamheidslijst nog belangrijker? Gaan wij onze rapportages verfijnen, verder uitbouwen en worden de rapportageverplichtingen verzwaard?
Of gaan wij de kant van de participatie op waarin wij maatschappelijke uitdagingen samen met klanten en medewerkers gaan aanpakken. Impact creëren door samen uitdagingen op te pakken in de directe omgeving van de bedrijfsvestigingen en de klanten en hun verhaal vertellen.
Gaan wij meer rapporteren of participeren?

blog_CSR_sparksomethinggood